Investeringer i nordisk infrastruktur

Vi bygger et mere bæredygtigt samfund

Infranode foretager ansvarlige og langsigtede investeringer i vigtig infrastruktur i Norden inden for energi, transport, digital infrastruktur og social infrastruktur. Vores investorer omfatter kendte pensionsfonde og institutionelle aktører som Folksam, svenske KPA Pension, svenske statsejede Fjärde AP-fonden, Storebrand, den finske offentlige sektors pensionsfond KEVA og EIB. Infranode er en langsigtet ejer og partner i såvel den private som den offentlige sektor med en investeringshorisont på 25 år og fokus på stabile og forudsigelige afkast.

PERSONER

600.000 personer påvirkes af vores investeringer

mia

Vi har SEK 18 mia. i AUM, hvoraf ca. SEK 10 mia. er til nye investeringer

ÅR

Vi er langsigtede ejere af infrastruktur med en investeringshorisont på mindst 25 år

Vi investerer i infrastruktur i Norden

En kommunal, regional og national partner

1

Transport

2

Energi

4

Digital infrastruktur

3

Social infrastruktur

En ansvarlig partner for den offentlige sektor

Sikker kapital

Langsigtet kapital, inklusive fra nordiske pensionsfonde, investeres og bidrager til udviklingen af bæredygtige byer og kommuner i Norden.

Langsigtet ejer

Infranode har været en langsigtet ejer og partner i mindst 25 år takket være både majoritets- og minoritetsinvesteringer.

Fokus på bæredygtighed

Ansvarlige investeringer, der forbedrer situationen for både indbyggere, miljø og vores fremtidige pensioner.

Erfaring med lokal tilstedeværelse

200 års samlet erfaring med investeringer i infrastruktur fra vores kontorer i Stockholm, Oslo, Helsinki og København

Investorer med samfundsengagement

Vores investorer er først og fremmest lokale pensionsfonde. De investerer langsigtet i infrastruktur via Infranode for at sikre deres kunders fremtidige pensioner og for at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund. EU investerer via den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Infranode for at opfylde et mål om at investere for at forbedre borgernes livssituation.

Ansvarlige investeringer

Vores fokus på bæredygtighed og vores langsigtede strategi gør os til en stabil og tryg partner, så vi kan udvikle og forvalte infrastruktur over mindst 25 år. Ved at prioritere bæredygtighed og langsigtethed kan vi skabe værdi for den offentlige sektor og tage ansvar for infrastrukturens livscyklus – fra analyse og gennemførsel i byggefasen til ejerskab, drift og vedligeholdelse i forvaltningsfasen.

Et engageret team med specialister i infrastruktur

Vores team har mere end 200 års samlet erfaring med at investere i, eje og udvikle infrastruktur i samarbejde med offentlige og private aktører. Vores investeringsteam har stor viden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur og er til stede i Stockholm, Oslo, Helsinki og København.

Nyheder

Towards Net Zero and Beyond – Infranode launches 2023 sustainability report

Towards Net Zero and Beyond – Infranode launches 2023 sustainability report We are proud to announce our 2023…

Läs mer...

Almedalen 2024 – Infrastructure investments on the agenda

Almedalen 2024 – Infrastructure investments on the agenda Last week, Sweden’s annual political event, Almedalsveckan, gathered political leaders,…

Läs mer...

Nordic energy transition is poised for growth

Nordic energy transition is poised for growth The Nordic region is in a great position to work towards…

Läs mer...

Infranode blev grundlagt i samarbejde med Areim, en førende nordisk investor og rådgiver i ejendomssektoren. Areim har 15 års erfaring med investeringer og transaktioner, der omfatter mere end 80 mia. svenske kroner i ejendomssektoren. Areim forvalter tre værdiskabende ejendomsfonde med højt ansete lokale og internationale investorer i ryggen.

Areim har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til den svenske lov (2013:561) om forvaltere af alternative investeringsfonde samt har fået en udvidet tilladelse og er blevet udpeget til at forvalte Infranodes fonde Infranode I og Infranode II.