Investeringer i nordisk infrastruktur

Investeringer for vores børn

Investeringer til morgendagen

Langsigtede og ansvarlige investeringer i infrastruktur for et mere bæredygtigt samfund

Vi bygger et mere bæredygtigt samfund

Infranode er en svensk virksomhed, som foretager ansvarlige investeringer i infrastruktur i Norden. Infranode ejer og udvikler aktiver inden for energi, transport, telekommunikation og offentlige ejendomme med et langsigtet perspektiv. Investorer i Infranode er førende institutionelle aktører og pensionsfonde som fx svenske KPA Pension, Fjärde AP-fonden og Folksam.

ÅR

Vores team har tilsammen mere end 200 års erfaring med udvikling af infrastruktur

mia

svenske kroner. Vi forvalter og investerer 4,5 mia svenske kroner på vegne af førende institutionelle investorer og nordiske pensionsfonde.

ÅR

Vi er langsigtede ejere af infrastruktur med en investeringshorisont på mindst 25 år

Vi investerer i samfundsinfrastruktur i Norden

Vi investerer i såvel kommunal som regional og national infrastruktur.

1

Transport

Offentlig transport
Lagre
Jernbaner
Lufthavne
Havne
Veje
Broer
Tunneller
Elektrificering

2

Energi

Distributions- og transmissionsnet til el
Vand og afløb samt affaldshåndtering
Fjernvarme- og køling
Vedvarende energi
Gadebelysning

4

Digital infrastruktur

Fibernet
Tårne
Datacentre

3

Social infrastruktur

Svømmehaller samt sportshaller og -anlæg
Læge- og sygehuse
Skoler og børnehaver
Plejehjem
Kulturelle bygninger
Bygninger til redningstjeneste
Andre offentlige bygninger og ejendomme

En ansvarlig partner for den offentlige sektor

Sikker kapital

Nordisk pensionskapital investeres og bidrager til udviklingen af bæredygtige byer og kommuner i Norden

Langsigtet ejer

Infranode har været en langsigtet ejer og partner i mindst 25 år takket være både majoritets- og minoritetsinvesteringer.

Fokus på bæredygtighed

Ansvarlige investeringer, der forbedrer situationen for både indbyggere, miljø og vores fremtidige pensioner.

Erfaring med lokal tilstedeværelse

150 års samlet erfaring med investeringer i infrastruktur fra vores kontorer i Stockholm, Oslo og Helsinki

Investorer med samfundsengagement

Vores lokale pensionsfonde investerer i infrastruktur på lang sigt via Infranode for at sikre deres kunders fremtidige pensioner og bidrage til at bygge et mere bæredygtigt samfund. EU investerer via den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Infranode for at opfylde et mål om at investere for at forbedre borgernes livssituation.

Ansvarlige investeringer

Vores fokus på bæredygtighed og vores langsigtede strategi gør os til en stabil og tryg partner, så vi kan udvikle og forvalte infrastruktur over mindst 25 år. Ved at prioritere bæredygtighed og langsigtethed kan vi skabe værdi for den offentlige sektor og tage ansvar for infrastrukturens livscyklus – fra analyse og gennemførsel i byggefasen til ejerskab, drift og vedligeholdelse i forvaltningsfasen.

Et engageret team med specialister i infrastruktur

Vores team har mere end 200 års samlet erfaring med at investere i, eje og udvikle infrastruktur i samarbejde med offentlige og private aktører. Vores investeringsteam har stor viden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur og er til stede i Stockholm, Oslo og Helsinki.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Nyheder

Vantaa Energy, Infranode and Keva to acquire Fortum’s district heating business in Järvenpää, Finland

Helsinki, July 3, 2020 – A Finnish consortium consisting of Vantaa Energy, Infranode and Keva has entered into…

Läs mer...

Nordisk infrastrukturfond parat til grøn milliardinvestering på Esbjerg Havn

Den nordiske infrastrukturfond Infranode gør sammen med den kommunalt ejede Esbjerg Havn klar til at investere op mod…

Läs mer...

Ny solcellepark i Vandel bliver Nordens største

Infranode I (Infranode), en nordisk infrastrukturinvesteringsfond, og BeGreen, en dansk udvikler af store solcelleparker, har netop underskrevet en…

Läs mer...

Infranode blev grundlagt i samarbejde med Areim, en førende nordisk investor og rådgiver i ejendomssektoren. Areim har 15 års erfaring med investeringer og transaktioner, der omfatter mere end 80 mia. svenske kroner i ejendomssektoren. Areim forvalter tre værdiskabende ejendomsfonde med højt ansete lokale og internationale investorer i ryggen.

Areim har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til den svenske lov (2013:561) om forvaltere af alternative investeringsfonde samt har fået en udvidet tilladelse og er blevet udpeget til at forvalte Infranodes fonde Infranode I og Infranode II.