At investere bæredygtigt er vores hovedstrategi

Vores bæredygtige investeringspolitik

For Infranode er en ansvarlig og bæredygtig fremgangsmåde i forbindelse med investeringer både nødvendigt og en selvfølge. Vi arbejder kun med infrastrukturaktiver og -projekter, der fremmer en bæredygtig og ressourceeffektiv udnyttelse af det miljø og de økonomier, samfund og mennesker, de tjener. Det indebærer fx infrastruktur, der har en lav eller positiv CO2-påvirkning, er klima- og vejrbestandig samt økonomisk bæredygtig.

Som følge af de langsigtede perspektiver ved de aktiver og projekter, som Infranode investerer i, spiller bæredygtighed en central rolle i alle trin i investeringsprocessen – fra omhyggelig gennemgang ved vurdering af investeringsmuligheder til det løbende arbejde med bæredygtighedsspørgsmål i vores investeringer. Infranode har udviklet et internt ESG-værktøj, der hjælper med at sikre, at ESG-politikken gennemføres og overvåges.

ESG er en vigtig del af vores investerings- og ejerskabsproces

Environmental, Social and Governance (ESG) består af miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og styringsspørgsmål.

ESG i investeringsfasen

Fuldstændig gennemlysning ved hjælp af en særligt tilpasset virksomhedsgennemgang efterfulgt af integration af identificerede ESG-faktorer i den generelle investeringsanalyse og forbedringstiltag i den langsigtede virksomhedsplan.

ESG i løbet af vores ejerskab

Et stort engagement, hvor vi som ejerrepræsentanter i bestyrelsen tager ansvar for, at ESG-faktorerne i vores virksomhedsplan gennemføres i samarbejde med de andre ejere og ledende beslutningstagere, så vi løbende forbedrer investeringens bæredygtighed.

Samarbejder inden for ESG

Infranode er medlem af flere organisationer, som samarbejder for at skabe bæredygtige investeringer, fx PRI, SWESIF og LTIIIA.

Vi er aktive i flere førende organisationer, som arbejder for bæredygtige investeringer

ESG (Environmental, Social and Governance)

PRI er verdens førende fortaler for ansvarlige investeringer. Organisationen arbejder for at analysere, hvordan miljømæssige og sociale faktorer samt styringsformer (ESG) påvirker investeringer, og for at støtte sine internationale netværk af investorer, så de implementerer disse faktorer i deres investeringer og ejerbeslutninger. PRI arbejder for sine medlemmers langsigtede interesser, for finansmarkederne samt de økonomier, hvor medlemmerne driver deres virksomheder og ikke mindst for miljøet og for samfundet generelt. PRI er en helt uafhængig organisation, som motiverer sine investorer til at bruge ansvarlige investeringer til at forbedre deres afkast og blive bedre til at håndtere risici. PRI er en almennyttig organisation og er ikke forbundet med nogen statslige organer, men arbejder langsigtet med globale beslutningstagere for at fremme ansvarlige investeringer. PRI støttes af, men er ikke en del af FN.

Swesif er et uafhængigt netværksforum for organisationer, som arbejder for eller med bæredygtige investeringer i Sverige. Den langsigtede målsætning er at øge kendskabet til bæredygtige investeringer, være et netværk og et mødested for udveksling af viden og erfaring, bidrage til relevant statistik over bæredygtige investeringer i Sverige samt bidrage til den offentlige debat ved at deltage aktivt.

LTIIA (Long Term Infrastructure Investors Association) blev grundlagt i 2014 af investorer for investorer og arbejder med et bredt spektrum af interessenter, inklusive infrastrukturinvestorer, beslutningstagere og den akademiske verden for at støtte langsigtet og ansvarlig allokering af privat kapital til offentlig infrastruktur rundt omkring i verden. De mest centrale aktiviteter er: Dialog med beslutningstagere og offentligheden for at arbejde for langsigtede investeringer, forskning og innovation til fordel for infrastrukturinvestorer samt kurser om langsigtede investeringer inden for infrastruktur. LTIIA er en almennyttig international organisation, og de fleste af dens medlemmer er institutionelle investorer og formueforvaltere med ansvar for langsigtede og åbne mandater til at foretage infrastrukturinvesteringer.

Infranode klimatkompenserer

Infranode arbejder for en fremtid uden CO2 udslip.

I samarbejde med ZeroMission klimakompenserer vi derfor for både vores flyrejser og CO2-udslip fra vores løbende aktiviteter. Dette gør vi for at skabe en mere bæredygtig verden – ikke bare på lang sigt gennem vores investeringer, men også i dag.

Infranodes klimakompensation sker i Gold Standard og Fairtrade-certificerede projekter.

Fairtrade Climate Standard er en uafhængig certificering med kriterier for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling i lande med udbredt fattigdom

Gold Standard er en omfattende standard, der har til formål at fremskynde globale fremskridt mod klimasikkerhed og bæredygtig udvikling.

Bæredygtighedsdokumenter

ESG policy

Læs vores
ESG policy

Grievance policy

Læs vores
Grievance policy

Transparency Report

Læs vores
Transparency report 2020
Transparency report 2019

Infranode’s remuneration policy – integration of sustainability risks

The Board of Infranode (“the Manager”) has adopted a Remuneration policy to ensure that the Manager has a remuneration system that (i) complies with the Manager’s and the Funds’ strategies and objectives, (ii) does not encourage excessive risk taking, (iii) aligns the interests of the Funds and the Investors with those of the Manager’s staff, and (iv) maintains a sound financial situation of the Manager. The policy applies in relation to the Manager’s business as a whole.

According to the Remuneration Policy, employees are entitled to fixed remuneration. In addition, some employees will be entitled to variable Remuneration. All variable Remuneration shall be determined on the basis of performance, which means both (i) the individual performance by the staff member and (ii) the Manager’s overall performance. Both financial and non-financial criteria shall be taken into account in the assessment of the staff member’s performance. Non-financial criteria include inter alia the adherence to the ESG policy with regard to the integration of sustainability risks and sustainability is integrated in performance indicators and targets, and subject to performance reviews of Infranode employees. For heads of departments,sustainability is part of their performance KPIs; for employees, ESG is part of their performance review.

In order to achieve a long-term perspective and stability in the Manager’s operations, the performance assessment that will form the basis for variable remuneration will be based on performance during a longer period (at least one year). This period constitutes the staff member’s accrual period.