Investments

Vandel III – en af de største
solcelleparker i Norden

 

Bidrager til et grønt og bæredygtigt samfund med 100 % fornybar og ikke-subventioneret solenergi

Vandel III er en solcellepark, der er under opførelse i Midtjylland, og som forvandler en nedlagt Nato-flyvestation til en af de største solcelleparker i Norden og Europa.

Solcelleparken bliver 100 % ikke-subventioneret, og den årlige produktion kommer til at ligge på ca. 160.000 MWh, hvilket indebærer grøn el til ca. 36.000 danske husstande. I alt dækker parken et areal på over 180 hektar, hvilket svarer til over 250 fodboldbaner.

Opførelsen blev indledt i begyndelsen af 2020, og parken forventes at stå færdig i løbet af vinteren 2021/2022.

Infranode ejer 60 % af Vandel III og har underskrevet en samarbejdsaftale med BeGreen, som har ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse.

Mål for bæredygtig udvikling

Vandels samfundsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrager til at løse problemer, udtrykt som mål for bæredygtig udvikling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreres med relevante ikoner nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investment date: December 2019


Country: Danmark


Sector: Solenergi