Langsigtet og sikker kapital

Ud over tryggere pensioner bidrager vores investorer gennem Infranodes investeringer til udviklingen af et grønnere og mere bæredygtigt samfund.

Investorer med en stærk samfundsinteresse

Infranode investerer kapital fra førende pensionsfonde og institutionelle investorer i infrastruktur, der bidrager til et mere bæredygtigt samfund for borgerne og miljøet. Det er bl.a. svensk pensionskapital, som vi placerer langsigtet for en profitabel udvikling med lav risiko. Infranodes investeringer skaber værdi i form af bedre infrastruktur, men også i form af højere pensioner. Nogle af vores investorer præsenteres nedenfor.

Folksam er et svensk kundeejet forsikrings- og pensionsselskab, hvor næsten hver anden svensker er forsikret. Folksamgruppen forvalter 449 mia. svenske kroner.

Europeiska investeringsbanken (EIB) er den langsigtede udlånsinstitution i EU og ejes af dens medlemslande. EIB investerer kapital fra EFSI (Juncker-planen), som skal stimulere investeringer på 315 mia. euro.

KPA Pension er en svensk pensionsfond for kommune- og regionansatte, og ejes af Folksam og Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension forvalter 200 mia. svenske kroner.

Fjärde AP-fonden er en svensk statsejet pensionsfond, der forvalter 350 mia. svenske kroner.

LähiTapiola er et finsk forsikrings- og pensionsselskab med en stærk regional forankring, som forvalter 10 mia. euro.

IMAS Foundation er en søsterstiftelse til INGKA Foundation, som ejer INGKA Group, som igen ejer de fleste af IKEAs varehuse verden over.

Postens pensionsstiftelse er en svensk pensionsfond, som forvalter ca. 20 milliarder svenske kroner for Postnord-ansatte.

Kyrkans pension er en svensk pensionsfond, som forvalter lidt over 20 milliarder svenske kroner for ansatte og tidligere ansatte hos Svenska kyrkan.

Keva er Finlands største pensionsselskab, som varetager pensionssager for den kommunale sektors, statens, kirkens og Folkpensionsanstaltens medarbejdere. Keva forvalter ca. 56 milliarder euro.

Storebrand er Norges største kapitalforvalter og en førende aktør på det nordiske marked for langsigtet opsparing og forsikring. Storebrand forvalter mere end 962 milliarder norske kroner.

Trygt afkast for fremtidens pensioner

Infrastruktur er velegnet som investering for vores investorer, der er pensionsfonde og andre institutionelle investorer, eftersom infrastruktur har en lang økonomisk levetid, tilbyder risikospredning fra noterede aktier og obligationer samt ofte har et forudsigeligt afkast. Infranodes investeringer hjælper investorerne med at opfylde deres langsigtede forpligtelse, nemlig at udbetale en tryg pension til fremtidens pensionærer.

”Infrastruktur er en aktivklasse med lav sammenhæng med andre aktiver, hvilket bidrager til en mere effektiv portefølje med hensyn til risikospredning. Samtidig har Infranode en lav finansiel risiko da infrastrukturaktiver ofte involverer forudsigelige pengestrømme. Og sidst, men ikke mindst, har Infranode en særdeles god bæredygtighedsideologi der er et gennemgående element i hele investerings- og ejeraspektet.”

- Carl Cederberg, adm. dir. for Kyrkans pension (Januar 2021)

"Vi er utroligt glade for at investere i Infranode, eftersom det giver os mulighed for at øge vores eksponering inden for infrastruktur. Vi engagerer os i infrastrukturinvesteringer for at sikre et forsat godt afkast til vores kunder. Det føles ekstra rart at samarbejde med andre langsigtede og respekterede medinvestorer."

- Jens Henriksson, adm. direktør for Folksam (februar 2017)


"Der er et stort behov for investeringer på det nordiske infrastrukturmarked samtidig med, at finansieringsmulighederne er begrænsede."

- Jan Vapaavuori, EIB’s næstformand (februar 2017)

 

 


"Vi tror, at infrastrukturinvesteringer, ud over at de genererer et stabilt og langsigtet afkast, er en vigtig måde at spille en aktiv og ansvarsfuld rolle på i forbedringen af samfundet."

- Petter Odhnoff, Chief Investment Officer hos IMAS Foundation (februar 2017)

Investeringer til morgendagen