Nordisk infrastrukturfond parat til grøn milliardinvestering på Esbjerg Havn

Den nordiske infrastrukturfond Infranode gør sammen med den kommunalt ejede Esbjerg Havn klar til at investere op mod en milliard kroner i udvikling af faciliteter til vindmølleindustrien på havnen. Projektet kan skabe tusindvis af nye grønne arbejdspladser i Esbjerg og resten af Danmark. 

Investeringer for op til en milliard kroner kan være på vej til Esbjerg til etablering af havnefaciliteter til brug for oplagring, forsamling og fremstilling af komponenter til offshore vindindustrien. Investeringerne vil blive iværksat løbende i takt med, at producenter af vindmøllekomponenter og servicevirksomheder udbygger deres aktiviteter i den hastig voksende vindmølleindustri. 

De kommende investeringer i Esbjerg Havn udgør Infranodes andet, store infrastrukturprojekt i Danmark. I december investerede Infranode i Nordens største solcellepark, der nu etableres i Vandel tæt ved Billund. 

”Vi har fundet en stærk, langsigtet partner med stor indsigt i både energiområdet, havneinfrastruktur og bæredygtighed. Og Esbjerg, Esbjerg Havn og Danmark bliver med dette partnerskab nu endnu bedre rustet til at gribe mulighederne for at skabe grøn vækst og nye arbejdspladser i forbindelse med den massive udbygning af havvind i Nordsøen frem mod 2030,” siger Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. 

Investeringerne ventes samlet set at skabe op til 2.000 nye jobs. I forvejen er beskæftigelseseffekten af Esbjerg Havn i og uden for Esbjerg på 17.000 arbejdspladser. 

Esbjerg Havn, der er en af verdens største inden for havvind, planlægger yderligere ekspansion 

Esbjerg Havn er et af verdens knudepunkter for havvind, og vækstpotentialet er stort de kommende år. Der er udsigt til, at der skal installeres op mod 100 GW i Nordsøen inden 2030 – en 5-dobling i forhold til i dag. Og det vil kræve møller af endnu større dimensioner end i dag. Samtidig kan nye faciliteter på Esbjerg Havn bidrage til en bæredygtig udvikling ved at nedbringe transportomkostningerne mellem produktion og installationssted. 

”Esbjerg har en unik position i et hastigt voksende vindmarked og i Nordsøen, som er en af nøglerne til Europas klimaomstilling. Derfor er vi glade for muligheden for at være med til at bygge videre på den position og skabe forudsætninger for fremtidig grøn vækst i området. Vi vil gerne være med til at løfte industrien til nye højder,” siger Senior Advisor Niels Vallø fra Infranode. 

For Infranode, der investerer langsigtet i infrastruktur i Norden med et stærkt bæredygtigt fokus, er Esbjerg Havn et oplagt strategisk valg. 

”Denne investering er et led i vores strategi om at være en langsigtet partner for den offentlige sektor i den grønne omstilling, vi ser over hele Danmark og i Norden. Og vi ser frem til at investere i flere danske infrastrukturprojekter,” siger Joel Löfroth, der er ansvarlig for Infranodes aktiviteter i Danmark. 

Forudsætningerne for vindvækst er på plads 

Esbjerg Havn lægger vægt på, at aftalen med Infranode giver adgang til finansiering af faciliteter– særligt i en Covid19-udfordret verden – så manglende kapital ikke bliver et benspænd for den grønne vækst i Europa. 

”Vi har et virkeligt stærkt udgangspunkt i Esbjerg og i hele Danmark i forhold til grøn energi. De fysiske rammer på Esbjerg Havn er til stede, og med denne aftale sikrer vi også de nødvendige, økonomiske rammer for at kunne forløse det store potentiale og etablere den nødvendige produktionskapacitet,” siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen. 

For mere information:

Dennis Jul Pedersen, havnedirektør, Esbjerg Havn, +45 2948 4029. 

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, Esbjerg Havn, +45 4043 1303. 

Joel Löfroth, Investment Manager, Infranode, +46 72 540 7175. 

Niels Vallø, Senior Advisor, Infranode, +45 5151 0603. 

Fakta 

Esbjerg Havn er førende inden for håndtering og udskibning af vindmøller – i Europa og i verden. Fire femtedele af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra Esbjerg Havn. Og 2019 var rekordår på Esbjerg Havn med en udskibning af komponenter til havvindmøller, som rundede 1.500 MW. 

Esbjerg Havn råder over specialbyggede faciliteter og fleksible arealer til transport, forsamling, udskibning og servicering af havvindmøller. Blandt virksomhederne på Esbjerg Havn findes en fuld forsyningskæde for vindindustrien, herunder flere af verdens førende virksomheder inden for håndtering og servicering af vindmøller. 

Infranode er en langsigtet infrastrukturinvestor i Norden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur. Infranode forvalter mere end 750 millioner EUR for velkendte, nordiske, institutionelle investorer som de kommunalt ansattes pensionsselskab KPA Pension og et af Sveriges største forsikringssselskaber Folksam 

Infranode har betydelig erfaring med transportinfrastruktur, senest gennem en investering i Sverige i Gävle Havns nye containerterminal. På energiområdet har Infranode investeret i fjernvarmeselskaber og elforsyningsvirksomheder i Norden. Infranodes første investering i Danmark er Nordens største solcellepark, som nu er under etablering nær Billund. 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01