Vi skaber værdi på lang sigt

Vi foretager vigtige investeringer i infrastruktur, der hjælper samfundet nu og i fremtiden.

Vi forbinder Norden

I Norden er der et betydeligt og langsigtet behov for investering i infrastruktur, som de kommende ti år forventes at løbe op i mere end 600 mia. euro. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vurderer, at 85 mia. svenske kroner skal medfinansieres i infrastruktur fra svenske kommuner og amter indtil 2025, samtidig med at de samlede kommunale omkostninger forventes at overstige indtægterne med 47 mia. svenske kroner i 2020.
En vigtig del af løsningen er at lade langsigtede investorer med pensionskapital deltage i investeringer i eksisterende og ny samfundsinfrastruktur.

Our unique model for responsible investments

Infrastructure is not just another kind of asset to invest in. It is the foundation for society and for every citizen's well-being. Infranode has developed a model for infrastructure investments that guarantees long-term improvements and value for every stakeholder.

Ansvarlige investeringer – Infranodes model

Infrastruktur er ikke en hvilken som helst investeringstype. Det er grundlaget for vores samfund og for den enkelte borgers liv. Infranode arbejder efter en model for infrastrukturinvesteringer, der giver langsigtede forbedringer og værdi for interessenter i alle led.

Vores investeringsstrategi

Infranode foretager minoritets- og majoritetsinvesteringer i nye anlæg eller eksisterende infrastruktur.
Vi er interesseret i – og har kapital til – at investere yderligere kapital i løbet af vores ejerskab.

I partnerskab

Det er vores strategi at eje i fællesskab med andre – med kommuner, regioner eller private ejere.

Langsigtethed

Infranode har ingen interesse i at sælge aktiver; vi vil hellere eje længe. Vores investeringshorisont ligger på 25 år.

Tryg kapital

Infranode investerer kapital på vegne af de førende institutionelle investorer samt pensionsfondene KPA Pension, Fjärde AP-fonden, Folksam, LähiTapiola og EIB med fokus på et stabilt afkast og lav risiko.

Erfaring og ekspertise

Vi har operativ erfaring og transaktionserfaring fra førende infrastrukturvirksomheder.

Bæredygtighed

Environmental, Social and Governance (ESG) er en integreret del af vores investeringsstrategi og vores ejerskab via engagement og forpligtelser i forbindelse med flere initiativer så som PRI (Principles for Responsible Investment), SWESIF (Sveriges Forum for Bæredygtige Investeringer) og LTIIA (Long Term Infrastructure Investors Association).

Vi skaber fælles værdier

Infranode frigør værdier, ressourcer og plads i investeringsbudgettet samt bidrager med branchekendskab og mindsker risikoen for den offentlige sektor

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor

 • Midler frigøres til nye investeringer
 • Fortsat rådighed
 • En investeringspartner med livscyklusperspektiv

Borgere

Borgere

 • Velfungerende infrastruktur, der gør hverdagen nemmere

 • Bidrager til et grønnere samfund

 • Infrastruktur til en attraktiv pris

Private aktører

Private aktører

 • Kapital frigøres til kernevirksomheden
 • En kapitalpartner til nye forretninger
 • Erfaring med at gøre forretninger i grænsefladen mellem offentligt og privat

Investorer

Investorer

 • Stabilt og langsigtet afkast

 • Risikospredning

 • Mulighed for at bidrage til samfundets bæredygtige omstilling

Bæredygtighed er en del af vores kernestrategi

ESG i investeringsfasen

Fuldstændig gennemlysning ved hjælp af en særligt tilpasset virksomhedsgennemgang efterfulgt af integrering af identificerede ESG-faktorer (miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og styringsspørgsmål) i den generelle investeringsanalyse og forbedringstiltag i den langsigtede virksomhedsplan.

ESG i løbet af Infranodes ejerskab

Et stort engagement, hvor vi som ejerrepræsentanter i bestyrelsen tager ansvar for, at ESG-faktorerne i vores virksomhedsplan gennemføres i samarbejde med de andre ejere og ledende embedsmænd, så vi løbende forbedrer investeringens bæredygtighed.

Samarbejder inden for ESG

Infranode er medlem af flere organisationer, som samarbejder om at skabe bæredygtige investeringer, fx PRI, SWESIF og LTIIA.

Vi har udviklet vores eget værktøj, hvor bæredygtighed udgør en vigtig del af vores analyse af en mulig investering. Vores udgangspunkt er enkelt og tydeligt: Man kan ikke adskille bæredygtighedsspørgsmål fra den generelle finansielle analyse af risiko og afkast. En ellers tilsyneladende attraktiv investeringsmulighed er ikke attraktiv for os, hvis der forekommer bæredygtighedsrisici, som ikke er identificeret og håndteret på den rigtige måde.

Vi investerer i infrastruktur i Norden

En kommunal, regional og national partner

1

Transport

2

Energi

4

Digital infrastruktur

3

Social infrastruktur

Infranodes investeringsstrategi og investeringer skaber øjeblikkelige og langsigtede bæredygtige værdier for borgere, samfundet og fremtidens pensioner.