Vårt team

Göran Honga

Senior Advisor

Göran har haft en alsidig karriere med lederstillinger hos såvel byggevirksomheder som kommunen. Han har været borgmester og blev udnævnt som direktør for et sygehusdistrikt i den finske region Österbotten.

Hans engagement i offentlig administration på sundhedsområdet understreges yderligere af de udnævnelser han har fået til at indgå i statslige arbejdsgrupper og udvalg, inklusive den, der spillede en væsentlig rolle ved udarbejdelsen af den seneste sundhedsreform i Finland.

Göran er i øjeblikket bestyrelsesformand for Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK, hvor han bidrager med sin store viden og erfaring fra både ejendomsbranchen og offentlig administration. Han er uddannet civilingeniør fra Helsingfors Tekniske Universitet.