Ved din side i lang tid

Vi arbejder for en bedre infrastruktur i dag og for kommende generationer.

Et engageret team med specialister i infrastruktur

Vores team har mere end 200 års samlet erfaring med at eje, udvikle og investere i infrastruktur i Sverige og resten af verden. Vores ekspertise er at skabe langsigtede samarbejder eller at eje i fællesskab med offentlige og private aktører i infrastruktursektoren. Vi har kontorer i Stockholm, Oslo og Helsinki.

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi er Director og Nordic Utilities Lead for Infranodes aktiviteter i Finland. Han har otte års erfaring med infrastrukturinvesteringer i energisektoren, social infrastruktur og offentligt-privat samarbejde. Aleksi har deltaget i flere højprofilerede transaktioner på det regulerede energimarked i Norden – både på købs- og salgssiden – med en akkumuleret transaktionsværdi på over 10 mia. euro.

Hos Infranode har Aleksis fokus været på transaktioner i Finland og Sverige.
Aleksi er med i bestyrelserne for Loiste og Loiste Holding og er bestyrelsesformand for Varmalämmitys.
Inden Aleksi blev ansat hos Infranode, arbejdede han som strategichef hos Fortum Distribution i Sverige (nu Ellevio). Der var han ansvarlig for M&A og strategiudvikling samt dybt involveret i salget af divisionen Fortum Distribution. Inden han blev strategichef, ledede Aleksi den gruppe, der havde ansvaret for langsigtet forvaltning af alle Fortum Distributions aktiver i Norge, Sverige og Finland.

Aleksi startede sin karriere på den nordiske investeringsbank Icecapitals Helsingforskontor. Der arbejdede han med M&A og finansiel rådgivning med fokus på energisektoren og varetog opgaver for såvel energiselskaber som internationale infrastrukturinvestorer. Der arbejdede han med flere forskellige energiressourcer som fx reguleret el- og gasnetdistribution, varme, vandkraft, LNG, vindkraft og andre vedvarende energikilder.

Aleksi er uddannet civiløkonom i økonomi samt civilingeniør med speciale i energiteknik fra Aaltouniversitetet i Helsinki. Han har finsk som modersmål og taler flydende engelsk og svensk.

Ann Halvarsson

Financial Controller
ann.halvarsson(at)infranode.se
+46 70 914 64 35

Ann har ti års erfaring inden for økonomi og regnskab. Inden hun tiltrådte stillingen hos Infranode, arbejdede hun som Controller hos Unibail-Rodamco-Westfield, et internationalt ejendomsselskab med fokus på investeringer i erhvervsejendomme.

Her havde hun ansvar for udarbejdelse af budgetter og prognoser samt opfølgning på serviceafgifter og capex for selskabets butikscentre i Norden. Inden da har hun arbejdet hos KPMG som regnskabskonsulent.

Ann startede sin erhvervskarriere som økonomiassistent hos mySafety AB, en førende international virksomhedskoncern inden for hverdagssikkerhed og forsikringsservicer.
Ann har en civiløkonomeksamen fra Stockholms universitet. Ann har thailandsk som modersmål og taler flydende svensk og engelsk.

Carl Johansson

Investment Associate
carl.johansson(at)infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl er Investment Associate i Infranodes investeringsteam. Inden han begyndte hos Infranode, arbejdede Carl hos Newsec Infra, hvor han deltog i en række M&A- og projektfinansieringstransaktioner inden for vedvarende energi, først og fremmest landbaseret vindkraft i stor skala, i Norden.

Efter sin eksamen i 2017 begyndte Carl i PwC’s afdeling for corporate finance-rådgivning inden for infrastruktur, og i sin studietid arbejdede han som analytiker hos Infranode og gennemførte et internship i en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en mastergrad i regnskab og finansiering fra Handelshögskolan i Stockholm og en kandidatgrad i økonomi fra Lunds universitet. I uddannelsen indgik et udvekslingssemester på St. Gallens universitet i Schweiz. Han har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Carl-Emil-Lindholm.jpg

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil er Director med ansvar for Infranodes virksomhed i Sverige, og han har syv års erfaring med infrastrukturinvesteringer. Siden han blev ansat hos Infranode, har han deltaget i flere transaktioner inden for infrastrukturområdet både i Norden og Storbritannien. Han var projektansvarlig for investeringerne Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS samt den oprindelige og efterfølgende investering i Eneo Navitas.

Sammen med Christian Doglia havde han ansvaret for transaktionen i forbindelse med AMF’s erhvervelse af Vattenfalls britiske vindmøllepark Ormonde, som var en handel til en værdi af 240 mio. pund. De hjalp også med kommerciel og juridisk rådgivning i forbindelse med AMF’s investering på 300 mio. pund i britiske Green Investment Banks Offshore Wind Fund.
Carl-Emil er medlem af bestyrelserne for Akershus Energi Varme AS, Omsorgsbolig Holding AS, Eneo Navitas AB og Infranode Energi AB (Infranodes holdingselskab Skånska Energi).

Det primære fokus for Carl-Emils transaktionsarbejde er Sverige.
Inden han blev ansat hos Infranode, arbejdede han i det statsejede Vattenfalls M&A-afdeling. Hos Vattenfall, hvor han begyndte, lige efter han havde taget sin eksamen, havde han flere forskellige stillinger i Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm og i produktionsdivisionen i Berlin, inden han blev ansat i M&A-afdelingen i Stockholm. Hos Vattenfall arbejdede han med både erhvervelse og salg inden for områderne distribution, varme og vandkraft samt hav- og landbaseret vindkraft.

Carl-Emil har en bachelor i økonomi, regnskab og økonomistyring og en master i økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. I studierne indgik der et udvekslingssemester ved Macquarie University i Sydney. Han har svensk som modersmål, taler flydende engelsk og har grundlæggende kundskaber i tysk.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian er en af grundlæggerne af Infranode samt virksomhedens CEO. Som en af virksomhedens ledere er han involveret i alle aspekter af Infranodes aktiviteter – fra at anskaffe kapital til at skabe og gennemføre forretninger – samt at forvalte virksomhedens kapital.

Han har 17 års erfaring fra infrastruktursektoren og i alt 20 års international erfaring med kreditstrukturering, virksomhedsfinansiering og virksomhedsudvikling i en række europæiske jurisdiktioner.
Christian er medlem af bestyrelserne for Infranode, Yilport Sweden og Eneo Solutions samt observatør i bestyrelsen for Vasa Värme.

Inden Infranode blev grundlagt var Christian seniorrådgivere hos SEK (Svensk Exportkredit), hvor han evaluerede opbygningen af en infrastrukturfond med fokus på eksport – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Han har også været ansvarlig for virksomhedsudvikling og juridiske spørgsmål hos den svenske softwarevirksomhed IBS.
Inden han flyttede til Sverige, var han i 2009 og 2010 en af grundlæggerne af Arcadium Infrastructure, som var en satsning, der skulle lancere en langsigtet gældsfond med fokus på infrastruktur til en værdi af 2 mia. euro.
Mellem 2001 og 2009 havde Christian en ledende stilling i det europæiske infrastrukturteam hos kreditforsikringsselskabet FSA i London, hvor han var engageret i i flere banebrydende finansieringsløsninger inden for infrastruktur og den kommunale sektor. Ud over at lede FSA’s aktiviteter i Italien, deltog han i en række projektfinansieringstransaktioner i flere europæiske lande, bl.a. Storbritannien, Frankrig, Spanien og de nordiske lande.

Han indledte karrieren som kundeansvarlig i Global Financial Risk Practice-afdelingen på Willis Ltd.’s Londonkontor, hvor hans primære ansvarsområde var forvaltning af forsikrings- og genforsikringsløsninger, der var specifikt rettet mod italienske banker.

Han har en eksamen fra Bocconiuniversitetet i Milano, med speciale i finansielle markeder og institutioner. Han har senere læst ved Erasmusuniversitetet i Rotterdam og på London Business School. Han har italiensk som modersmål og taler flydende engelsk og slovensk. Derudover har han gode kundskaber i svensk og fransk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2018/02/Erik-Botnevik-2.jpg

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Digital Infra
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik, som blev ansat i virksomheden i januar 2018, er Director og har ansvaret for Infranodes virksomhed i Norge og for området digital infrastruktur. Han har mere end 19 års erfaring med transaktions- og forretningsudvikling, inklusive ledende stillinger i Telenor Group, hvor han var chef for koncernens team for global investeringsstrategi og porteføljeudvikling.

Erik har over 10 års erfaring som transaktionsrådgiver inden for norsk telekommunikation, energi og infrastruktur for førende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB. Hos SEB Corporate Finance i Oslo var han chef for nordisk telekommunikationsrådgivning og varetog norsk infrastruktur.

Erik Botnevik har en bachelor fra London School of Economics og en master fra Cass Business School. Han er norsk statsborger og bor i Oslo.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/08/Erika-Åslin.jpg

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erika har over 20 års erfaring inden for økonomi og regnskab. Hun tiltrådte som CFO hos Infranode i 2019. Erika indledte sin karriere som statsautoriseret revisor i London og har siden da fået erfaring inden for virksomhedsfinansiering, finansiel rapportering, virksomhedsledelse, risikohåndtering, skattespørgsmål og juridisk strukturering.

Inden hun blev ansat hos Infranode, har Erika haft ledende økonomistillinger inden for investment banking, ejendomsforvaltning og lånestrukturering.

Mellem 2007 og 2013 var Erika ansat som finanschef hos JP Morgan i Sverige for at opbygge virksomhedens investment banking-aktiviteter i Stockholm, og hun havde ansvar for finansiel rapportering, HR, IT og virksomhedsledelse.

Erika har tidligere arbejdet som CFO hos Storskogen, der er et svensk investeringsselskab, og som finansdirektør hos Pelican Selfstorage, der er et nordisk ejendomsselskab, som ejes af Washington State Investment Board. Inden hun vendte hjem til Sverige var hun økonomi- og regnskabschef hos de Londonbaserede europæiske kreditspecialister MV Credit, hvor hun havde det overordnede ansvar for økonomiafdelingen.

Erika har været statsautoriseret revisor siden 2002 og har en bachelor (BSc (Hons)) i anvendt regnskabspraksis fra Oxford Brookes. Hun har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Evelina-Radgren_2.jpg

Evelina Radgren

Investor Relations
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina er ansvarlig for investorrelationer og fundraising hos Infranode. Hun har erfaring fra finansbranchen – både som Investment Associate hos Infranode og som Senior Associate i Grant Thorntons transaktionsrådgivningsgruppe.

Evelina begyndte hos Infranode som Investment Associate i 2019. Ud over fokusset på investorrelationer arbejder Evelina også aktivt med ESG-relaterede spørgsmål hos Infranode.

Evelina har en bachelor og master i regnskab, vurdering og økonomistyring fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har tilbragt et semester som udvekslingsstudent ved University of Texas i Austin, McCombs School of Business. Evelina indledte sin karriere med praktikpladser hos Investor og Carnegie Investment Bank i Stockholm sideløbende med sine studier. Hos Investor arbejdede Evelina med Investors portefølje med ikke-børsnoterede investeringer i Patricia Industries. Hos Carnegie arbejdede Evelina med såvel private som offentlige virksomheder. Evelina har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel er Investment Manager hos Infranode og har seks års erfaring med infrastrukturinvesteringer. Siden han blev ansat hos Infranode, har han deltaget i flere transaktioner på det nordiske infrastrukturområde, primært i transportsektoren og inden for regulerede energiressourcer.

Joels arbejde med transaktioner og forretningsetablering er primært rettet mod den nordiske transportsektor og regulerede selskaber, og han har midlertidigt ansvar for Infranodes danske aktiviteter.
Han var projektleder for investeringerne Yilport Sweden og Skånska Energi AB, og han var engageret i investeringen i Loiste Oy.
Joel er medlem af bestyrelserne for Yilport Sweden, Infranode Energi AB (Infranodes holdingselskab for Skånska Energi) og Varmalämmitys Oy.
Joel arbejdede tidligere med forretningsudvikling og M&A hos Ellevio (tidligere Fortum Distribution Sweden), hvor han var dybt involveret i virksomhedens refinansieringsproces og implementerede en ”bolt-on”-strategi. Inden han blev ansat hos Ellevio arbejdede Joel to år hos Royal Bank of Scotland, hvor han indgik i bankens Nordic Coverage-team.
Joel har en master i økonomi fra University of Warwick og en bachelor fra Åbo Akademi i Finland, og i sidstnævnte indgik der et udvekslingsår i USA. Mens hans læste, gennemførte Joel også to internships – det ene for en mindre aktieanalysevirksomhed i London og det andet som analytiker i en managementkonsulentvirksomhed i Shanghai. Han har svensk som modersmål, taler flydende engelsk og har grundlæggende kundskaber i finsk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Johan-Medin_2.jpg

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan er Investment Manager og blev ansat hos Infranode i 2017. Han har i alt over fem års erfaring med at arbejde med M&A-transaktioner. Hos Infranode arbejder Johan primært med transaktioner inden for social infrastruktur, og han indgik i det team, som varetog erhvervelsen af Omsorgsbolig.

Han indgik også i teamet bag erhvervelsen af Oslofjord Varme. Ud over det transaktionsrelaterede arbejde er han også engageret i virksomhedens satsninger på at skabe forretninger inden for området social infrastruktur.

Inden Johan blev ansat hos Infranode, arbejdede han i tre år med Investment Banking hos Nordea i Stockholm, hvor han deltog i en række M&A-transaktioner og børsintroduktioner inden for forskellige brancher.

Johan har en master i økonomi og jura fra Handelshögskolan i Göteborg. I løbet af hans studietid arbejdede han deltid hos Sjätte AP-fonden i Göteborg og har også erfaring fra internships inden for Investment Banking hos Barclays i London samt Carnegie i Stockholm. Han har tilbragt et udvekslingssemester på Bocconiuniversitetet i Milano. Han har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Johan-Tiselius_2.jpg

Johan Tiselius

Investment and Sustainability Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan er Investment Manager hos Infranode og har har over fem års erfaring med M & A-transaktioner. Siden han blev ansat hos Infranode, har han deltaget i flere processer og transaktioner inden for det nordiske transaktionsområde.
Johan arbejder med transaktioner og forretningsskabende aktiviteter i Norden i et overordnet perspektiv og har ansvar for Infranodes ESG-relaterede aktiviteter.

Johan er suppleant i bestyrelsen for ElectriCity, som er en organisation, der holder til i Hammarby Sjöstad i Stockholm, og som har som mål at skabe det mest klimavenlige område i Sverige.

Inden Johan blev ansat hos Infranode, arbejdede han i Citigroups nordiske Investment Banking-afdeling, hvor han beskæftigede sig med svenske og internationale erhvervelser, frasalg og private placeringer inden for forskellige brancher.

Johan har en master i Finance and Strategic Management fra Copenhagen Business School med et udvekslingssemester på Singapore Management University. Han har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif er en af grundlæggerne af Infranode, han er formand for virksomhedens investeringskomité og medlem af Infranodes bestyrelse. Leif har næsten 30 års erfaring fra ejendoms- og finanssektoren. I næsten 10 år var han ansat i AP-fondenes ejendomsselskab, AP Fastigheter, som chef for investeringer og forlod virksomheden i 2002 for at starte Areim, hvor han nu er arbejdende bestyrelsesmedlem.

Leifs karriere begyndte i den børsnoterede virksomhed Paul Anderson Industrier i Västerås, hvor han arbejdede som analytiker og controller. I 1994 blev han ansat i de svenske AP-fondes (1-3) ejendomsselskab, hvor han efter kort tid blev investeringschef – en stilling han havde indtil 2002.

I 2003 grundlagde Leif virksomheden Areim som nordisk operativ partner for Blackstone Groups ejendomsvirksomhed. I 2005 indledte Areim også et samarbejde med ING (nu CBRE GI) for at hjælpe dem med at opbygge deres nordiske ejendomsvirksomhed. Leif var også en af de tre grundlæggere af JARL AM, der var bygherren bag Stockholm Waterfront.

I 2007 startede Areim sin første ejendomsfond, der havde tilsagn til en værdi af 2,1 mia. svenske kroner fra ATP, APG og GIC. I 2012 startede man den efterfølgende fond Areim II, der havde kapitalforpligtelser på i alt ca. 3 mia. svenske kroner fra bl.a. APG, GIC, AP4 og Allianz. I dag forvalter Areim fire fonde med kapitaltilsagn på i alt ca. 18 mia. svenske kroner.

I 2002 var Leif en af initiativtagerne bag den europæiske brancheorganisation INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), hvor han derefter var medlem af bestyrelsen i otte år. Siden 2004 har Leif været medlem af bestyrelsen for CA Fastigheter AB, som er en regional ejendomskoncern, hvor han er medlem af den eksterne bestyrelse.

Leif er uddannet civilingeniør med speciale i bygnings- og ejendomsøkonomi fra Kungliga Tekniska Högskolan samt en EMBA fra Handelshögskolan i Stockholm.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson(at)infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenita har en solid baggrund inden for servicefaget og har arbejdet som Office Manager/Service Manager på førende reklamebureauer siden 2004.

Inden hun tiltrådte stillingen hos Infranode, havde Lenita blandt andet personaleansvar for receptionister, konferenceværtinder og ejendomsfunktionærer. Lenitas overordnede ansvar er at stå for et velfungerende kontormiljø.

Lenita har svensk som modersmål og taler flydende engelsk

Martin Ekström

Head of Asset Management
martin.ekstrom(at)infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har mere end 20 års international erfaring i branchen. Martin tiltrådte som Head of Asset Management hos Infranode i efteråret 2020.

Inden han blev ansat hos Infranode, var han direktør i Nordic Capitals driftsteam, hvor han arbejdede sammen med porteføljevirksomhedernes ledelser for at opnå værdiskabelse og mindske risikoen på tværs af porteføljen. Derudover har Martin haft ledende stillinger i to af Nordic Capitals porteføljevirksomheder – som SVP Strategy and Business Development hos den globale metalproducent Luvata og senest som administrerende direktør for den skandinaviske modekæde Gina Tricot.

Martin indledte sin professionelle karriere i USA hos strategikonsulentvirksomheden Applied Value. Der var han ansat i 10 år og blev omsider chef for filialen i New York, hvor han varetog store kunders interesser i bil- og hvidevareindustrien.

Martin har en ph.d. i ingeniørvidenskab fra Stanford University, hvor han som ph.d.-studerende specialiserede sig i teknologiledelse i projektbaserede brancher.

Han har også en master i produktionsteknik og -ledelse fra Chalmers tekniska högskola, Göteborg, inklusive et stipendiat på École Polytechnique, Paris.

Han har svensk som modersmål, taler flydende engelsk og har et godt kendskab til fransk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Niikka-Liimatainen_2.jpg

Niikka Liimatainen

Investment Manager
Country Lead Finland
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka er Country Lead Finland og har været Investment Associate i Infranodes investeringsteam siden 2019. Niikka har tidligere arbejdet inden for investment banking i London og Finland. Han har deltaget i række M&A-transaktioner i forskellige brancher.

Efter Niikka afsluttede sine studier i 2016 blev han ansat hos UBS Investment Bank, hvor han deltog på købssiden i en række M&A-transaktioner med finansielle sponsorer. Han kommer senest fra en stilling hos Aventum Partners, hvor han var engageret i flere nordiske M&A-transaktioner.

Niikka har en master i finansiel økonomi fra Hanken Svenska Handelshögskola i Helsinki og en bachelor i handel med speciale i finans fra John Molson School of Business. I studierne indgik der et udvekslingssemester ved ESSCA i Shanghai. Niikka har finsk som modersmål, taler flydende engelsk og har grundlæggende kundskaber i svensk og fransk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Philip-Ajina_2.jpg

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip er en af grundlæggerne af Infranode samt virksomhedens CIO. Som en af virksomhedens ledere er han involveret i alle aspekter af Infranodes aktiviteter – fra at anskaffe kapital til at skabe og gennemføre forretninger – samt at forvalte virksomhedens kapital. Bestyrelsesformand for Infranode I Holding.

Han overvåger den forretningsskabende del af virksomheden samt forretningsudviklingen og er stemmeberettiget medlem af investeringskomitéen. Han har 12 års erfaring fra infrastruktursektoren i Norden og i alt 17 års erfaring med investeringer, virksomhedsovertagelser, forretningsudvikling og erhvervsjura.
Philip er også medlem af bestyrelserne for Eneo Navitas, Infranode Energi og Loiste Holding samt suppleant i bestyrelserne for ElectriCity og Yilport Gävle Sweden.
Inden Infranode blev grundlagt, var Philip seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit), hvor han evaluerede opbygningen af en infrastrukturfond med fokus på eksport – Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en af grundlæggerne af Flygplatsutveckling i Sverige AB, som var en satsning, der skulle lancere en svenskbaseret virksomhed med fokus på langsigtede infrastrukturinvesteringer og forvaltning af lufthavne.
Mellem 2007 og 2012 var Philip chef for investeringer og projektudvikling i Nordic Airport Properties – ét af indtil videre få partnerskaber mellem den offentlige og private sektor om udvikling og finansiering af infrastruktur i Sverige. Philips erfaring med partnerskaber mellem offentlige og private aktører inden for infrastruktur omfatter drift og projektledelse med ansvar for at skabe og gennemføre forretninger. Derudover var han sekretær i bestyrelsen.
Inden da var Philip grundlægger af og administrerende direktør i en mindre og specialiseret managementkonsulentvirksomhed, som tilbød tjenester i forbindelse med virksomhedsovertagelser. Philip indledte sin karriere i 2002 som advokatfuldmægtig i gruppen for virksomhedsovertagelse samt gruppen for bank og finans hos Mannheimer Swartling (MSA), der er et af Sveriges førende advokatbureauer.
Philip er uddannet cand.jur. og har en bachelor i økonomi fra Stockholms Universitet (2002), inklusive studier ved NYU Stern School of Business, NYU School of Law og Bond University i Australien. Han har svensk som modersmål, taler flydende engelsk og har grundlæggende kundskaber i tysk.

Pontus Ferno

Valuation Manager
pontus.ferno(at)infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus er ansvarlig for værdiansættelser hos Infranode. Han har over syv års erfaring i finansiel analyse, værdiansættelse samt modellering fra stillinger i investmentbanker, kreditvurderingsinstitutter og som evalueringskonsulent.

Inden han kom til Infranode, var Pontus i Valuation & Modelling hos Deloitte i Sverige. Han har tidligere desuden arbejdet som kreditanalytiker hos Deutsche Bank i Tyskland samt hos Moody’s Investors Service i Sverige.

Pontus har en civiløkonomeksamen fra Linköpings Universitet i Sverige og er CFA Charterholder. Han har arbejdet eller studeret i Sverige, Frankrig, Tyskland og USA. Han har svensk som modersmål, taler engelsk flydende og har solide kundskaber i fransk.

Rebecca Alnesjö

Investment Analyst
rebecca.alnesjo(at)infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca er Investment Analyst hos Infranode og har to års erfaring i transaktionsrådgivning.
Inden Rebecca kom til Infranode i 2021, var hun i EY’s Valuation, Modelling and Economics-afdeling i Stockholm, hvor hun arbejdede med værdiansættelse og modellering, primært inden for energisektoren.

Hun har endvidere erfaring inden for Financial Restructuring hos EY.

Rebecca har en M.Sc. in Business Administration major in Finance fra Norwegian School of Economics med et udvekslingssemester på University of California, Berkeley, samt en B.Sc. in Business and Economics fra Linköpings Universitet med et udvekslingssemester på Nanyang Business School. Under masteruddannelsen gennemførte Rebecca to internships hos SEB inden for dels Corporate Finance og dels Infrastructure and Project Debt Financing.

Under sin kandidatuddannelse arbejdede Rebecca endvidere deltid hos SEB i Linköping. Hun har svensk som modersmål og taler flydende engelsk.

Omfattende erfaring og ekspertise med lokal tilstedeværelse

Ekspertise i forbindelse med at eje og udvikle de infrastrukturaktiver, vi investerer i.

Lokal tilstedeværelse i Norden med forståelse for de forskellige behov, reguleringer og udfordringer, som de enkelte lande møder.

Infranodes netværk består af de førende eksperter med erfaring fra ledende stillinger i både offentlige og private infrastrukturvirksomheder.

Med Infranodes netværk og rådgivningsteamets kompetence foretages der ansvarlige investeringer for at forbedre og forædle infrastruktur til et mere bæredygtigt samfund.

Vores netværk af eksperter

Vores netværk består af fremtrædende eksperter med stor erfaring fra ledende roller i både offentlige og private infrastrukturvirksomheder. De har stor erfaring med at samarbejde med politikere og institutionelle investorer. Alle Infranodes rådgivere har god forståelse for de forskellige lokale behov i de nordiske lande.

Anders Olsson

Senior Advisor and member of the investment committee

Anders er Senior Advisor hos Infranode og stemmeberettiget medlem af virksomhedens investeringskomite. Han har næsten 35 års erfaring fra den nordiske energisektor, inden for bl.a. eldistribution og varme, hvoraf ti år i ledende stillinger hos E.ON og som bestyrelsesmedlem i Svensk Energi.

Mellem 2006 og 2008 var Anders administrerende direktør for E.ON’s svenske elnetaktiviteter. I 2008 blev han udpeget til chef for E.ON’s nordiske aktiviteter med ansvar for eldistribution, varme og gas, og fik en plads i ledelsesgruppen. Han fortsatte til en stilling som vicekoncernchef og medlem af den globale koncernledelse for E.ON Nordic – en stilling han havde mellem 2010 og 2015.

Mellem 2003 og 2006 var Anders administrerende direktør for teknik- og entreprenørselskabet ElektroSandberg AB (nu ONE Nordic AB), der er en førende leverandør af totalløsninger og service til energi- og produktionsbranchen, hvor han tidligere har været vicedirektør og haft forskellige ledende stillinger.

Anders har også tidligere været medlem af bestyrelsen for Svensk Energi (20062015, og fra 2011 som næstformand) og i den europæiske elindustris interesseorganisation Eurelectric (2011-2015). I perioden 2012-2015 var han endvidere medlem af bestyrelsen for den stockholmsbaserede tænketank Global Utmaning.

Anders har en Executive MBA fra Lunds Universitet.

Lars Åberg

Senior Advisor and Member of the Investment Committee

Lars er Senior Advisor hos Infranode og stemmeberettiget medlem af virksomhedens investeringskomite. Han har 40 års erfaring fra finanssektoren, hvoraf over 20 år i ledende stillinger ved de svenske AP-fonde (rentechef) og AMF Pension (rentechef, ALM-ansvarlig og ansvarlig for ressourcefordeling). Lars er næstformand i Fjärde AP-fonden (AP4).

Lars indledte sin karriere i den daværende PK-bank (nu Nordea), hvor han i 15 år havde forskellige stillinger i Sverige og i udlandet.

Mellem 1991 og 1997 var han rentechef i de svenske AP-fonde (1-3) og havde et allokeringsansvar for over 600 mia. svenske kroner. Han blev senere ansat ved AMF Pension, hvor han var rente- og valutachef, ALM-ansvarlig og til sidst ansvarlig for ressourcefordeling. I al den tid han var ansat ved AMF, indgik han i ledelsesgruppen for kapitalforvaltning.

Lars har været medlem af bestyrelsen for AMF Fastigheter AB og Rikshem AB, og han er i øjeblikket medlem af bestyrelsen for Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en bachelor i virksomhedsøkonomi fra Stockholms Universitet.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfaring fra den finske energisektor, hvoraf 10 år som administrerende direktør for tre energiselskaber. Under hans ledelse fik et nyt atomkraftselskab, Fennovoima, grønt lys fra den finske regering og parlamentet til at bygge et nyt atomkraftværk i Finland.

Tidligt i sin karriere var Tapio ansat hos Teollisuuden Voima, hvor han havde en række forskellige stillinger med gradvist større ansvar. Siden 2005 har han været administrerende direktør for tre finske energiselskaber. To af disse, Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima, er mellemstore energiselskaber, som primært ejes af kommuner.

Som administrerende direktør for Fennovoima ledte han med stor succes virksomhedens atomkraftprojekt de første fem år. Hans hovedopgave i denne fase var at opnå politisk godkendelse af den nye aktør og det indtil da uudnyttede område – en opgave, der krævede usædvanligt omfattende indsatser med hensyn til kommunikation og håndtering af de involverede interessenter.

Ud over sine operative opgaver har Tapio haft en række bestyrelsesposter, primært i datterselskaber og selskaber med tæt tilknytning til de virksomheder, hvor han har været administrerende direktør.

Tapio har en master i teknisk fysik fra Helsinki University og Technology med speciale i atom- og energiteknik samt energiøkonomisering som hovedfag. Han har også en MBA fra samme universitet.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Niels har mere end 40 års erfaring inden for shipping, havne og logistik, hvoraf 17 år i forskellige stillinger som administrerende direktør, senest for Helsingborgs Havn (2013-2018). Under hans ledelse lykkedes det for havnen at gennemføre en turn-around og befæste sin position som Sveriges næststørste containerhavn.

Niels har været ansat i A.P. Møller-Mærsk-koncernen i 35 år med udstationeringer i Saudi-Arabien, Iran og Spanien samt tre år i Chile som administrerende direktør for de fem Mærskselskaber, der har aktiviteter i landet.

I årene fra 1990 til 1995 udviklede han aktivt europæiske jernbanetransporter som administrerende direktør for det Mærsk-ejede Skandi A/S, hvor IKEA var den største kunde i Europa. Mellem 1995 og 1998 var Niels operativ chef for Mærsk Lines flåde af containerskibe og aktiv i den gruppe, der tog initiativ til dagens APM Terminals. Der blev opført nye containerterminaler i Salalah, Tanger og Bremerhaven, mens man i Italien og i havne i Fjernøsten etablerede joint venture-anlæg.

I 2008 resulterede det i en stilling som administrerende direktør for Cargo Service Holding A/S, som driver containerterminal og stevedoring i Aarhus samt it-logistikvirksomheden PicIt.

Niels har været medlem af bestyrelserne for Norfolk Line BV, Mærsk Chiles selskab samt Salalah Port Services og Inport Intelligent Port Systems AB.

Han var indtil for nylig Danmarks honorære konsul i Helsingborg.

Niels har en bachelor fra Copenhagen Business School og har læst senior management-uddannelser ved Insead og Stanford Business School.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har næsten 45 års erfaring fra den offentlige sektor som bl.a. svensk finansminister, medlem af den svenske rigsdag og som generaldirektør i EU-kommissionen. Allan er med i den svenske Infrastrukturkommission, er engageret inden for elområdet og har længe arbejdet med bæredygtighedsspørgsmål på lokalt og globalt niveau.

Allan indledte sin karriere som journalist, inden hans faglige engagement i den svenske fagforening IF Metall førte ham ind på den politiske bane som departementschef, generaldirektør for den svenske Arbetsmarknadsstyrelsen og medlem af den svenske rigsdag. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiske regering og medlem af bestyrelsen for Sveriges Riksbank.

I årene 1995-2000 var Allan generaldirektør for EU-kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse, socialpolitik og inkludering. Allan har også været formand for Sveriges Television og Lunds Universitet. I 2007 fik han til opgave af den svenske regering at lede forhandlingerne om et svensk værtskab for ESS. Endelig har Allan fungeret som forhandler i en række forskellige projekter og været medlem af flere internationale kommissioner og rådgivende organer.

Lige nu er Allan involveret i den svenske Infrastrukturkommission, medlem af det svenske Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, seniorrådgivere hos Global Utmaning, der er en stockholmsbaseret tænketank, samt medlem af Global Utmanings rådgivende gruppe om klima og energi.

Elisabeth Morthen

Seniorrådgiver og bestyrelsesmedlem for Akershus Energi Varme AS.

Elisabeth har mere end 20 års erfaring fra den norske energisektor og mere end 30 års erfaring fra strategisk og organisationsmæssig udvikling i den private og offentlige sektor, inklusive førende stillinger og bestyrelsesposter hos bl.a. Statkraft, Innovation Norway og det norske finanstilsyn.

Elisabeth er seniorrådgiver hos Infranode. Fra 1984 til 1993 arbejdede hun som projektleder og rådgiver hos Distriktenes Utbyggingsfond i Norge (innovation Norway). Derefter var hun ansat som departementschef i det norske finanstilsyn fra 1993 til 1999. Fra 1999 til 2002 var Elisabeth administrerende direktør for det norske forsyningsselskab Akershus Energi, som ejes af regionen.

Derefter var hun medlem af en række bestyrelser i energisektoren, inklusive Agder Energi og Eidsiva Energi. I 2014-2016 sad hun i bestyrelsen for det norske statsejede forsyningsselskab Statkraft. Mellem 2005 og 2008 var hun ansat hos Norsk Røde Kors som vicedirektør for markedsføring. Derefter var hun viceadministrerende direktør hos TINE SA mellem 2008 og 2012, hvor hun også var bestyrelsesformand for Diplom IS.

Elisabeth har en master i landbrugsvidenskab samt industriel og ressourcemæssig økonomi fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christian har 20 års erfaring fra den offentlige sektor og den politiske verden med ledende stillinger inden for region- og kommunepolitik. Mellem 2000 og 2006 arbejdede han med kommunikation og valgkampagner i det svenske parti Moderaternas landsorganisation.

Derefter blev han formand for Moderaterna i Östergötland, Sverige, hvor han var ansvarlig for sundhedssektoren. I 2011 blev han valgt til rådmand i Linköping.

Fra 2011 til 2018 var Christian medlem af bestyrelsen for Linköpings Stadshus AB. I årenes løb har han primært arbejdet med infrastruktur via AB Östgötatrafiken, som medlem af SKL’s udvalg for vækst og regional udvikling samt som medlem af bestyrelsen for brancheforeningen Svensk Kollektivtrafik. Han har og tidligere været bestyrelsesformand for Science Park Mjärdevi.

Christian er i øjeblikket næstformand for AB Östgötatrafiken og medlem af bestyrelsen i ejendomsselskabet Sankt Kors AB.

Han er også medlem af Moderaternas partiledelse.

I 2018 begyndte han at læse til civilingeniør i teknisk fysik og elektroteknik ved Linköpings Universitet.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mere end 30 års erfaring fra den nordiske energisektor, hvoraf mere end 10 år som administrerende direktør for store energiselskaber. Lauri har bl.a. været administrerende direktør for Pohjolan Voima og Vattenfall Finland.

Lauri har flere årtiers erfaring af og viden om at lede energiselskaber og er Infranodes rådgiver inden for især energiinvesteringer i Finland. Inden hans poster som administrerende direktør havde han forskellige stillinger med stigende ansvar i energisektoren.

Ud over hans operative stillinger har Lauri haft en række bestyrelsesposter i energiselskaber i både Finland og Sverige. I øjeblikket er Lauri medlem af bestyrelsen for Vantaan Energia Keski-Uusimaa, der er et fjernvarmeselskab, som Infranode, Vantaan Energia og Keva erhvervede fra Fortum sommeren 2020.

Lauri er uddannet diplomingeniør og har en bachelor i økonomi.

Miljøvenlig energi i Norge

Sammen med Akerhus Amt tilbyder vi bæredygtig opvarmning og afkøling i Oslo-regionen.

Kontakt os

Stockholm

Hamngatan 13, 2tr, 11147 Stockholm, Sweden

Se på kort

 

Helsinki

Eteläesplanadi 2, Huone 6047, FIN-00130 Helsinki

Se på kort

Stockholm

Helsinki